Bureau Monumenttaal


J.E.J.M. Breukers
register taxateur
inschrijvingsnummer B0703

Adres:

Willem Sparkweg 1
5272 BV
Sint-Michielsgestel

Telefoon:

073-5512314
06-43085546

E-mail:

info@monumenttaal.nl

K.v.K.:

‘s-Hertogenbosch 17163953

Per 1-1-2019 is de wet- en regelgeving inzake de fiscale aftrek wegens onderhoud van een rijksmonument niet meer van toepassing. De fiscale regeling is vanaf deze datum gewijzigd in een subsidie regeling.

Ten gevolge daarvan verliest deze website haar actuele kracht. Zo nodig kunt u ons echter nog raadplegen in verband met:

-   Kosten van onderhoud als gevolg van restauratie/herstel in 2018 of eerder, welke kosten ook in die jaren werden betaald.

-   Eerder voor u in het verleden verrichte werkzaamheden

Dank voor alle verzoeken om raad en bijstand vanaf 2004!

Met vriendelijke groet

Bureau Monumenttaal

John Breukers

—--------------------------------------------------------

Ik stel mij graag aan u voor.


Mijn naam is John Breukers. Ik beheer Bureau Monumenttaal vanaf 2004. Sinds 1976 was ik als taxateur van bedrijfs-onroerende zaken werkzaam bij de Belastingdienst. In 1986 werd ik in de gelegenheid gesteld om een opleiding te volgen bij de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden. (BBM). Het bleek een bijzondere uitbreiding van mijn takenpakket. Ik heb 18 jaren met plezier voor BBM mogen werken.


Tijdens de talrijke contacten met eigenaren van rijksmonumenten bleek dat men vrijwel altijd de behoefte had om de vaak zeer grote financiële belangen niet alleen door een taxateur van het BBM te laten beoordelen, maar ook door hun eigen deskundige. Naar die laatste had men dan tevergeefs gezocht…


Overigens is niet alléén de fiscale aftrek voor een eigenaar van een rijksmonument van groot belang, maar ook de rechtstreekse verbinding die door het Nationaal Restauratiefonds moet worden gelegd met een (eventueel) gewenste restauratiefonds hypotheek. En hoe hoger de fiscale aftrek, hoe hoger de restauratiefonds hypotheek. Het mes van de fiscale aftrek snijdt hier aan 2 kanten.                   

Naast een goed zakelijk contact met de “rijkstaxateurs”, is de kennis van de uitvoering van het fiscale beleid, van de wetgeving en van het bouwkundig beoordelen van de aftrekmogelijkheden bij Bureau Monumenttaal in één hand, hetgeen uniek is.


U mag er van uit gaan dat de beoordeling van de component "aftrekbaar onderhoud" binnen uw restauratiebegroting bij Bureau Monumenttaal in goede handen is.